Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 24 kwietnia 2013 r.

Nazwa pełna

CASE BIAŁORUŚ - CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH BIAŁORUŚ - FUNDACJA NAUKOWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000289206

Data rejestracji

24 września 2007 r.

Adres siedziby

Al. Jana Pawła Ii 61B / 212, 01-031 Warszawa, Polska

Cel działania

Wspomaganie badań naukowych oraz wspieranie rozwoju społeczno - ekonomicznego.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają członkowie zarządu samodzielnie. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w wyniku uchwały podjętej przez zarzad.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY