Poprzednio

NORTH FOOD POLSKA

Nazwa pełna

NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000289192

NIP

9591505646

REGON

292457948

Adres siedziby

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 września 2007 r.

Kapitał zakładowy

12 mln zł

Kapitał wpłacony

12 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są w przypadku: 1) zarządu jednoosobowego: członek zarządu samodzielnie; 2) zarządu dwuosobowego lub wieloosobowego: dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

17 marca 2016 r.

DIH-32/2016

Pozostałe

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,2 mln zł

2020 r.

23,8 tys. zł

2014 r.

2,1 tys. zł

2013 r.

495 zł

2012 r.

2,6 tys. zł

2008 r.

1,7 tys. zł

2007 r.

3,8 tys. zł

2006 r.

2,4 tys. zł

2006
2007
2008
2012
2013
2014
2020
2021
2,4 tys. zł 3,8 tys. zł 1,7 tys. zł 2,6 tys. zł 495 zł 2,1 tys. zł 23,8 tys. zł 4,2 mln zł
Inne dane

Adres www

NORTHFOOD.PL

Adres e-mail

KONTAKT@NORTHFOOD.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007