Nazwa pełna

ANDRZEJ KASZYCKI - DORADZTWO BIZNESOWE I STRATEGICZNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000288672

Data rejestracji

9 października 2007 r.

Adres siedziby

Drawska 14D / 15, 02-202 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Kapitał wpłacony

50 tys. zł

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z komplementariuszy ma prawo samodzienego reprezentowania spółki

Komplementariusze
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007