Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

296,1 tys. zł

2019 r.

6,7 mln zł

2018 r.

36 tys. zł

2017 r.

1,1 mln zł

2016 r.

5,2 mln zł

2015 r.

1,2 mln zł

2014 r.

922,5 tys. zł

2013 r.

814,8 tys. zł

2012 r.

677,5 tys. zł

2011 r.

734,4 tys. zł

2010 r.

276,7 tys. zł

2009 r.

414,1 tys. zł

2008 r.

230,5 tys. zł

2007 r.

400,5 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400,5 tys. zł 230,5 tys. zł 414,1 tys. zł 276,7 tys. zł 734,4 tys. zł 677,5 tys. zł 814,8 tys. zł 922,5 tys. zł 1,2 mln zł 5,2 mln zł 1,1 mln zł 36 tys. zł 6,7 mln zł 296,1 tys. zł