Nazwa pełna

FEDERACJA ZWIĄZKÓW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Forma prawna

FEDERACJA / KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW

KRS

0000283995

NIP

5213468468

REGON

141118519

Data rejestracji

29 czerwca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8 / 10, 00-732 Warszawa, Polska

Cel działania

Wypracowanie optymalnego modelu współpracy I komunikacji pomiędzy jej zrzeszonymi członkami służącego polepszeniu standardów komunikacji marketingowej obowiązujących w polsce oraz wypracowanie modelu współpracy z polską konfederacją pracodawców prywatnych lewiatan. Ponadto federacja ma na celu ochronę praw I reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, członków federacji - związków pracodawców działających w sektorze komunikacji marketingowej - wobec związków zawodowych, organów władzy I administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania w imieniu federacji związków komunikacji marketingowej zobowiązań powyżej 5. 000,00 (pięć tysięcy) złotych upoważnieni są prezes I dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W pozostałych przypadkach - do składania oświadczeń woli I podpisywania dokumentów w imieniu federacji upoważnieni są prezes lub wiceprezes oraz jeden członek zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY