Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 17 lutego 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PASTWISKO.ORG

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000282525

NIP

8442264958

REGON

200152778

Data rejestracji

14 czerwca 2007 r.

Adres siedziby

T. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki, Polska

Rozwiązanie

30. 11. 2020 r. - uchwała nr 1/2020 nadzwyczajnego walnego zebrania stowarzyszenia pastwisko. Org o rozwiązaniu stowarzyszenia

Cel działania

Pomoc społecznościom lokalnym suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym tego regionu, a w szczególności: 1. Promocja i ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych suwalszczyzny, 2. Budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców suwalszczyzny, 3. Organizowanie działalności i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny i emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych i dorosłych mieszkańców regionu, 5. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i dialogu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY