Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PASTWISKO.ORG

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 czerwca 2007 r.

KRS

0000282525

NIP

8442264958

REGON

200152778

Adres siedziby

T. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki, Polska

Cel działania

Pomoc społecznościom lokalnym suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym I gospodarczym tego regionu, a w szczególności: 1. Promocja I ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych I turystycznych suwalszczyzny, 2. Budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców suwalszczyzny, 3. Organizowanie działalności I wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny I emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, 4. Promocja zatrudnienia I aktywizacja zawodowa młodych I dorosłych mieszkańców regionu, 5. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy I dialogu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 9 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »