STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000282525

Numer NIP

8442264958

Numer REGON

200152778

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

ul. T. Kościuszki 36

16-400 Suwałki

Polska