Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PASTWISKO.ORG

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000282525

NIP

8442264958

REGON

200152778

Data rejestracji

14 czerwca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

2 listopada 2016 r.

Adres siedziby

T. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki, Polska

Cel działania

Pomoc społecznościom lokalnym suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym I gospodarczym tego regionu, a w szczególności: 1. Promocja I ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych I turystycznych suwalszczyzny, 2. Budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców suwalszczyzny, 3. Organizowanie działalności I wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny I emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, 4. Promocja zatrudnienia I aktywizacja zawodowa młodych I dorosłych mieszkańców regionu, 5. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy I dialogu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY