Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000281532

NIP

5252402930

REGON

141005399

Data rejestracji

29 maja 2007 r.

Adres siedziby

Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska

Cel działania

Cel działania: a) działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków I ich ofiar w polsce, b) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, c) poprawa standardów bezpieczeństwa w zarządzeniu flotami samochodowymi, d) wspieranie inicjatyw członków stowarzyszenia dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, e) opracowywanie projektów oraz strategii dotyczących rozwiązań komunikacyjnych, technicznych, zabezpieczeń pojazdów I podobnych, f) współpraca w zakresie realizacji projektów z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY