Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000281532

NIP

5252402930

REGON

141005399

Data rejestracji

29 maja 2007 r.

Data ostatniej zmiany

12 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska

Cel działania

Cel działania: a) działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków I ich ofiar w polsce, b) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, c) poprawa standardów bezpieczeństwa w zarządzeniu flotami samochodowymi, d) wspieranie inicjatyw członków stowarzyszenia dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, e) opracowywanie projektów oraz strategii dotyczących rozwiązań komunikacyjnych, technicznych, zabezpieczeń pojazdów I podobnych, f) współpraca w zakresie realizacji projektów z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY