Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 27 marca 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE EDUKACJI INTERNETOWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000278497

NIP

7010109506

REGON

141007270

Data rejestracji

12 kwietnia 2007 r.

Adres siedziby

Nowowiejska 15/19 / 51, 00-665 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Inspirowanie badań naukowych dotyczących edukacji internetowej; 2. Wspieranie rozwoju edukacji internetowej; 3. Wyznaczanie standardów edukacji internetowej;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Towarzystwo reprezentowane jest przez zarząd a w przerwie pomiędzy posiedzeniami zarządu, przez prezesa towarzystwa lub jednego z wiceprezesów. W razie rezygnacji lub śmierci prezesa jego obowiązki przejmuje wiceprezes wyznaczony przez zarząd. Wiceprezes pełni swe obowiązki do czasu uzupełnienia składu zarządu przez walne zebranie członków.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY