Nazwa pełna

BLIŻYŃSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000277225

NIP

6631807117

REGON

260151507

Data rejestracji

26 marca 2007 r.

Adres siedziby

J. Opary 12, 26-120 Bliżyn, Polska

Cel działania

Do celów stowarzyszenia należy: - organizowanie przedsięwzięć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych w środowisku, - popularyzacja walorów turystycznych bliżyna oraz okolic, - przeciwdziałanie patologiom w środowisku wiejskim I miejskim, - wspieranie inicjatyw lokalnych, - rozwijanie kontaktów z innymi tego typu stowarzyszeniami, w tym międzynarodowych, - współpraca z klubami sportowymi, - integracja lokalnego środowiska.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Organem uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia jest zarząd. 2. Do wydatkowania środków pieniężnych lub zaciągania pożyczek w imieniu stowarzyszenia, a także podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących spraw finansowych uprawnieni są: prezes, wiceprezes I skarbnik. Każdy dokument finansowy podpisuje, co najmniej dwóch wymienionych członków zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY