Nazwa pełna

BLIŻYŃSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000277225

NIP

6631807117

REGON

260151507

Data rejestracji

26 marca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

10 marca 2016 r.

Adres siedziby

J. Opary 12, 26-120 Bliżyn, Polska

Cel działania

Do celów stowarzyszenia należy: - organizowanie przedsięwzięć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych w środowisku, - popularyzacja walorów turystycznych bliżyna oraz okolic, - przeciwdziałanie patologiom w środowisku wiejskim I miejskim, - wspieranie inicjatyw lokalnych, - rozwijanie kontaktów z innymi tego typu stowarzyszeniami, w tym międzynarodowych, - współpraca z klubami sportowymi, - integracja lokalnego środowiska.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Organem uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia jest zarząd. 2. Do wydatkowania środków pieniężnych lub zaciągania pożyczek w imieniu stowarzyszenia, a także podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących spraw finansowych uprawnieni są: prezes, wiceprezes I skarbnik. Każdy dokument finansowy podpisuje, co najmniej dwóch wymienionych członków zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY