Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

22

451,8 mln zł

226 mln zł

2007 - 2013

5

55,8 mln zł

15,3 mln zł

Łącznie

27

507,6 mln zł

241,3 mln zł