Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 18 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

"TECHNO ART" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000268098

NIP

7010043210

REGON

140729698

Data rejestracji

21 listopada 2006 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

500 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa i konserwacja maszyn

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego - działający łącznie prezes zarządu wraz z innym członek zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • PROKURA SAMOISTNA

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE