Nazwa pełna

FUNDACJA ZBIORÓW IM. CIECHANOWIECKICH W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000025871

REGON

010822680

Data rejestracji

23 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działania fundacji jest zgromadzenie, wystawianie i przechowywanie zbiorów dzieł sztuki i pamiątek historycznych przekazanych przez fundatora i inne osoby lub instytucje powiększające majątek fundacji oraz prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przewodniczący lub jego zastępca oraz jeden z członków

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 24 SĄD RWJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY