Nazwa pełna

FUNDACJA ZBIORÓW IM. CIECHANOWIECKICH W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000025871

REGON

010822680

Adres siedziby

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działania fundacji jest zgromadzenie, wystawianie I przechowywanie zbiorów dzieł sztuki I pamiątek historycznych przekazanych przez fundatora I inne osoby lub instytucje powiększające majątek fundacji oraz prowadzenie działalności naukowej I popularyzatorskiej

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przewodniczący lub jego zastępca oraz jeden z członków

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 20. 11. 2017 r. § 12 ust. 1a - dodany, § 17 - zmieniony

  • 17. 05. 2016 zmieniono §3 ust. 3

  • 26. 09. 2013 r. , zmieniono §10

  • 28. 09. 2006r. Zmiana §10 ust. 1 pkt. 2

  • 05. 07. 2004r. §§ 9, 10, 18 ust. 1 - zmienione §§ 13, 14, 15, 16 - skreślone

  • 21. 03. 2003 par. 6 pkt 2, par. 6 pkt 3, aneks

  • Zmiana uchwałą z dnia 21. 03. 2003r. - skreślony §6 ust. 2 I 3, uchylony aneks do statutu fundacji.

  • Zmiana statutu sporządzonego 8. 10. 1986 r. Uchwałą z dnia 14. 03. 2001r. Dotyczącą par. 5 ust. 1 I 2; Par. 7 ust. 2; Par. 10 ust. 6; Par. 13 ust. 2 I 3; Par. 18 ust. 2,3,4 oraz zmiana uchwałą z dnia 28. 02. 2002 r. Dotyczącą par. 6 ust. 1.

  • 08. Października 1986 par. 3 pkt. 2, par 4 pkt. 3, par 6 pkt 1,2,3, par 7 pkt 2, par. 10 pkt 6, par. 13 pkt. 2,3,4,5

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 24 SĄD RWJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY

{{ fieldValue.v }}