Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 29 września 2014 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TELEWIZJI REGIONALNEJ ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

KRS

0000258251

NIP

7542611086

REGON

531570108

Adres siedziby

Szpitalna 1, 45-010 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 maja 2006 r.

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowo-gospodarczych w imieniu stowarzyszenia są prezes lub sekretarz oraz skarbnik

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Stwarzanie warunków do działania opolskiej telewizji regionalnej. 2. Wspomaganie rzeczowe i finansowe struktur telewizji publicznej. 3. Rozpowszechnianie misji działania opolskiej telewizji regionalnej. 4. Pozyskiwanie poparcia dla działania i istnienia opolskiej telewizji regionalnej. 5. Inspirowanie i prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami. 6. Obrona i reprezentacja interesów zawodowych i społeczno-prawnych pracowników telewizji. 7. Działanie na rzecz konsolidacji środowisk twórczych wspierających opolską telewizję.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

80,5 tys. zł

2010 r.

23,2 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ.ST.447/12/99 SĄD OKRĘGOWY-WYDZIAŁ I CYWILNY- SEKCJA REJESTROWA