Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 11 października 2007 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "LUBLIN-MIEJSCE SPEŁNIONYCH NADZIEI" ZWANE DALEJ "LUBELSKI PEGAZ"

KRS

0000251189

NIP

7123004803

Adres siedziby

Słoneczna 9, 20-621 Lublin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 lutego 2006 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu albo samodzielnie działanie prezesa. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa i wiceprezesa, bądź dwóch wiceprezesów.

Cel działania

1. Propagowanie lublina i lubelszczyzny, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, ekologicznie i kulturowo ze szczególnym naciskiem na dialog kultur historycznie związanych z tym miejscem. 2. Propagowanie lublina i lubelszczyzny, jako ośrodka naukowego. 3. Propagowanie lublina i lubelszczyzny, jako terenu atrakcyjnego gospodarczo. 4. Integracja oraz aktywizacja społeczności miasta lublina, także w płaszczyznach zwodowych związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i patologiom społecznym. 5. Budowanie świadomości społecznej i kulturowej społeczności miasta lublina. 6. Promocja produktów regionalnych. 7. Współpraca z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. 8. Współpraca ze wszystkimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz z jednostkami samorządów terytorialnych celem rozwoju i promocji lublina i lubelszczyzny. 9. Wykorzystanie dorobku naukowego, gospodarczego, turystycznego i kulturowego w promocji lublina i lubelszczyzny jako obszaru przyjaznego i atrakcyjnego dla inwestorów gospodarczych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór