Poprzednio

LINIA ŻYCIA FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH ONKOLOGICZNIE I ICH RODZIN

Nazwa pełna

CHORYM NA RAKA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH ONKOLOGICZNE I ICH RODZIN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000249846

REGON

140420558

Data rejestracji

30 stycznia 2006 r.

Adres siedziby

Stefana Żeromskiego 21 / 52, 01-882 Warszawa, Polska

Cel działania

Wspieranie osób chorych na choroby nowotworowe i pomoc rodzinom poszkodowanym przez te choroby

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes samodzielnie dwóch innych członków zarządu łącznie dyrektor generalny samodzielnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY