Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 27, obowiązujące od 23 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

GERDA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246338

NIP

6751341638

REGON

120196160

Data rejestracji

7 grudnia 2005 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

151 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Przedmiot pozostałej działalności
  • Odlewnictwo metali lekkich

  • Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

  • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

  • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; Metalurgia proszków

  • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

  • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

  • Produkcja narzędzi

  • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006