Dane aktualne

Nazwa pełna

IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 listopada 2005 r.

KRS

0000244698

NIP

5222383056

REGON

010983354

Kapitał zakładowy

8.3 mln zł

Adres siedziby

Panieńska 9, 03-704 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność pośredników turystycznych

  • Działalność organizatorów turystyki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie, lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 41212 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005

Ta organizacja ma jeszcze 8 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »