Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

28 czerwca 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

11 lipca 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »