Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 16.07.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 03.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 10.07.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 12.07.2006

  14. 07. 2005 r. 31. 12. 2005 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 14. 07. 2005 r. 31. 12. 2005 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 14. 07. 2005 r. 31. 12. 2005 r.