Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 9 sierpnia 2005 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWO KARPAT

KRS

0000239355

REGON

351609893

Adres siedziby

285, Uherce Mineralne-Kostryń, 38-600 Lesko, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 sierpnia 2005 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów,udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych oraz dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa i sekretarza.

Cel działania

1/. Ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego karpat; 2/. Organizacja i rozwój współpracy regionalnej,międzyregionalnej i międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego; 3/. Popularyzacji wiedzy o karpatach; 4/. Wspieranie wdrażania ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju karpat.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1602 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY