Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 8 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

G & O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000239072

NIP

5213356232

REGON

140194530

Data rejestracji

3 sierpnia 2005 r.

Adres siedziby

Garażowa 7, 02-651 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków

 • Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów mechanicznymi i motocykli; Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

 • Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

 • Informatyka

 • Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem działalności prawniczej, rachunkowo- księgowej oraz działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

 • Edukacja

 • Pozostała działalność usługowa.

 • Wytwarzanie paliw gazowych; Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.

 • Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

 • Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

 • Sprzedaż pojazdów mechanicznych.

 • Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Transport rurociągowy

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu wraz z prokurentem łącznie.

Wspólnicy
 • Od 3 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  12.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  12.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  12.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  12.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005