Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

37,3 tys. zł

2021 r.

328,5 tys. zł

2020 r.

4,8 mln zł

2019 r.

42,6 mln zł

2018 r.

585,3 tys. zł

2017 r.

610 tys. zł

2016 r.

595,2 tys. zł

2015 r.

443,9 tys. zł

2014 r.

620,1 tys. zł

2013 r.

634,8 tys. zł

2012 r.

1,1 mln zł

2011 r.

1,2 mln zł

2010 r.

1 mln zł

2009 r.

947,5 tys. zł

2008 r.

805,9 tys. zł

2007 r.

517,4 tys. zł

2006 r.

1,9 mln zł

2005 r.

379,6 tys. zł

2004 r.

300,4 tys. zł

2003 r.

571,8 tys. zł

2002 r.

57,2 tys. zł

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
57,2 tys. zł 571,8 tys. zł 300,4 tys. zł 379,6 tys. zł 1,9 mln zł 517,4 tys. zł 805,9 tys. zł 947,5 tys. zł 1 mln zł 1,2 mln zł 1,1 mln zł 634,8 tys. zł 620,1 tys. zł 443,9 tys. zł 595,2 tys. zł 610 tys. zł 585,3 tys. zł 42,6 mln zł 4,8 mln zł 328,5 tys. zł 37,3 tys. zł