Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000233193

Data rejestracji

12 maja 2005 r.

Adres siedziby

Plac Starynkiewicza 7/9, Warszawa, 02-015 Warszawa 79, Polska

Cel działania

1) podtrzymywanie tradycji narodowej i niepodległościowej: 2) działanie na rzecz rozwoju świadomości historycznej, narodowej i obywatelskiej; 3) upowszechnianie wiedzy o losach narodu Polskiego w xx wieku, w tym o zbrodniach popełnionych na osobach narodowości Polskiej i obywatelach Polskich innych narodowości oraz o stosowanych w stosunku do nich represjach politycznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY