Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 12 maja 2005 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ

KRS

0000233193

Adres siedziby

Plac Starynkiewicza 7/9, Warszawa, 02-015 Warszawa 79, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 maja 2005 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa

Cel działania

1) podtrzymywanie tradycji narodowej i niepodległościowej: 2) działanie na rzecz rozwoju świadomości historycznej, narodowej i obywatelskiej; 3) upowszechnianie wiedzy o losach narodu Polskiego w xx wieku, w tym o zbrodniach popełnionych na osobach narodowości Polskiej i obywatelach Polskich innych narodowości oraz o stosowanych w stosunku do nich represjach politycznych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór