Nazwa pełna

BIŁGORAJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE IM.ISAACA BASHEVISA SINGERA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000230887

NIP

9182042396

REGON

060115848

Data rejestracji

24 marca 2005 r.

Adres siedziby

Gen. Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj, Polska

Cel działania

1. Ochrona I promocja wielokulturowej tradycji ziemi biłgorajskiej. 2. Podnoszenie poziomu wiedzy o historii biłgoraja ze szczególnym uwzględnieniem społecznej I wychowawczej roli współistnienia różnych kultur. 3. Kształtowanie świadomego odbiorcy twórczości singera. 4. Tworzenie wizerunku biłgoraja jako miasta sprzyjającego kulturowej I religijnej tolerancji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo prezes lub dwóch członków zarządu. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa I inne akty prawne podpisuje prezes lub wiceprezes. Dokumenty finansowe wymagają ponadto podpisu skarbnika

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY