Nazwa pełna

BIŁGORAJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE IM.ISAACA BASHEVISA SINGERA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000230887

NIP

9182042396

REGON

060115848

Data rejestracji

24 marca 2005 r.

Data ostatniej zmiany

10 lutego 2017 r.

Adres siedziby

Gen. Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj, Polska

Cel działania

1. Ochrona I promocja wielokulturowej tradycji ziemi biłgorajskiej. 2. Podnoszenie poziomu wiedzy o historii biłgoraja ze szczególnym uwzględnieniem społecznej I wychowawczej roli współistnienia różnych kultur. 3. Kształtowanie świadomego odbiorcy twórczości singera. 4. Tworzenie wizerunku biłgoraja jako miasta sprzyjającego kulturowej I religijnej tolerancji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo prezes lub dwóch członków zarządu. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa I inne akty prawne podpisuje prezes lub wiceprezes. Dokumenty finansowe wymagają ponadto podpisu skarbnika

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY