FUNDACJA

Numer KRS

0000229757

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.

ul. Klonowa 6

00-591 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 55, 30, B, PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
 • 55, 51, Z, STOŁÓWKI
 • 55, 52, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
 • 65, 12, B, POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 65, 2, , POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE.
 • 67, 1, , DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM
 • 70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 72, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK.
 • 72, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE.
 • 74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
 • 74, 14, , DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
 • 74, 40, Z, REKLAMA
 • 74, 50, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
 • 74, 87, B, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 92, 31, E, DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH