Nazwa pełna

FUNDACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000229757

Data rejestracji

10 marca 2005 r.

Data ostatniej zmiany

10 marca 2005 r.

Adres siedziby

Klonowa 6, 00-591 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Placówki gastronomiczne pozostałe

 • Stołówki

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe pośrednictwo finansowe.

 • Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność holdingów

 • Reklama

 • Działalność związana z rekrutacją I udostępnianiem pracowników

 • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność galerii I ośrodków wystawienniczych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego-samodzielnie członek zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE