Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 10 marca 2005 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000229757

Data rejestracji

10 marca 2005 r.

Adres siedziby

Klonowa 6, 00-591 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Placówki gastronomiczne pozostałe

 • Stołówki

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe pośrednictwo finansowe.

 • Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność holdingów

 • Reklama

 • Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników

 • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność galerii i ośrodków wystawienniczych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego-samodzielnie członek zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE