Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 26 czerwca 2001 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŚCINAWSKIEJ

KRS

0000022973

Adres siedziby

Świerczewskiego 17, 59-330 Ścinawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 czerwca 2001 r.

Cel działania

Wspieranie działań propagujących historię miasta i gminy ścinawa - pobudzanie aktywności społecznej w celu kształtowania tożsamości lokalnej - współpraca z innymi stowarzyszeniami - wspieranie działań budujących więzi lokalne - wspieranie działań promujących gminę i jej rozwój - inicjowanie, organizowanie i propagowanie sportu dzieci i młodzieży oraz różnego rodzaju form wypoczynku lub turystyki - wspieranie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców - wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie celów statutowych - wspieranie działań skutkujących tworzeniem nowych miejsc pracy

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski