Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,8 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2018 r.

224,4 tys. zł

2010 r.

655,1 zł

2007 r.

11,2 tys. zł

2006 r.

7,1 tys. zł

2005 r.

1 tys. zł

2005
2006
2007
2010
2018
2020
2021
1 tys. zł 7,1 tys. zł 11,2 tys. zł 655,1 zł 224,4 tys. zł 3,6 mln zł 9,8 mln zł