Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000222139

NIP

5213707594

REGON

362266677

Adres siedziby

Al. Wilanowska 204 / 3, 02-730 Warszawa, Polska

Cel działania

Koordynowanie badań nad historią wojskowości w kraju, - organizowanie współpracy środowisk naukowych w zakresie badań I upowszechniania ich efektów, - wspieranie kształcenia kadr I tworzenia intelektualnego zaplecza dla badań nad historią wojskowości, - umacnianie więzi środowiska naukowego historyków wojskowości z innymi towarzystwami naukowymi, zwłaszcza pth, - popieranie indywidualnej twórczości naukowej z dziedziny historii wojskowości, - reprezentowanie interesów stowarzyszenia wobec innych organizacji społecznych, organów administracji samorządowej I państwowej, - uczestniczenie w międzynarodowych badaniach I życiu naukowym historyków wojskowości.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania umów I zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu - w tym prezesa lub jego zastępcy.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 20. 01. 2006 r. - zmiana § 29 ust. 1

  • 17. 09. 2003 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}