Nazwa pełna

KANCELARIA BROKERSKA FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000221336

NIP

1231048332

REGON

015866660

Data rejestracji

10 listopada 2004 r.

Adres siedziby

Mazowiecka 85, Bobrowiec, 05-502 Piaseczno, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  05.03.2018

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu spółki działający samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 10 listopada 2004 r.

  50 udziałów na łączną kwotę 25000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 listopada 2004 r.

  50 udziałów na łączną kwotę 25000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004