Poprzednio

FUNDACJA O NAZWIE "INSTYTUT PRAW PACJENTÓW I EDUKACJI ZDROWOTNEJ"

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 18 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

"INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ"

KRS

0000220999

NIP

5213335187

REGON

140011587

Adres siedziby

Piękna 64A / 8, 00-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 listopada 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji uprawniony jest prezes i wiceprezes jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

1) upowszechnianie wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji. 2) wspieranie działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów. 3) propagowanie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych. 4) wypracowywanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.IPPEZ.PL

Adres e-mail

[email protected]