Poprzednio

INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

1 lutego 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

15 lutego 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »