Nazwa pełna

"ALLTER POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000220078

NIP

5262794883

REGON

015848419

Data rejestracji

21 października 2004 r.

Data ostatniej zmiany

3 września 2019 r.

Adres siedziby

Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

253.5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wytwarzanie energii elektrycznej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel energią elektryczną

 • Wytwarzanie paliw gazowych

 • Wytwarzanie I zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę I powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Produkcja nawozów I związków azotowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego: - prezes zarządu samodzielnie, - dwóch innych członków zarządu łącznie lub inny członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 22 sierpnia 2005 r.

  450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225 000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 września 2008 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004