Nazwa pełna

MADISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000219315

NIP

5222746783

REGON

015828084

Data rejestracji

12 października 2004 r.

Adres siedziby

Gnilna 2, 80-847 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

18 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 31 marca 2005 r.

  Wartość udziałów

  18 tys. zł

  Liczba udziałów

  359

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005