Poprzednio

XENIC DATA

Nazwa pełna

ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000216319

NIP

5252310323

REGON

015817459

Adres siedziby

Postępu 18A, 02-676 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 września 2004 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

27,2 tys. zł

2022 r.

46,2 tys. zł

2021 r.

78,8 tys. zł

2020 r.

646,8 tys. zł

2019 r.

66,9 tys. zł

2018 r.

33,6 tys. zł

2017 r.

42,2 tys. zł

2016 r.

67,4 tys. zł

2015 r.

51,8 tys. zł

2014 r.

9,2 tys. zł

2013 r.

27,5 tys. zł

2012 r.

10,6 tys. zł

2010 r.

83,9 tys. zł

2009 r.

37,1 tys. zł

2007 r.

807,3 zł

2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
807,3 zł 37,1 tys. zł 83,9 tys. zł 10,6 tys. zł 27,5 tys. zł 9,2 tys. zł 51,8 tys. zł 67,4 tys. zł 42,2 tys. zł 33,6 tys. zł 66,9 tys. zł 646,8 tys. zł 78,8 tys. zł 46,2 tys. zł 27,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005