Dane aktualne

Nazwa pełna

ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 września 2004 r.

KRS

0000216319

NIP

5252310323

REGON

015817459

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Adres siedziby

Krasickiego 35, 02-611 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Działalność centrów telefonicznych (call center)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005

Ta organizacja ma jeszcze 37 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »