Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 7 grudnia 2017 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KÓZ

KRS

0000215043

NIP

9371624892

REGON

070413785

Adres siedziby

Krakowska 2, 43-340 Kozy, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 sierpnia 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jest reprezentantem towarzystwa na zewnątrz, tak wobec władz, jak i osób trzecich. Wszystkie uchwały zarządu i pisma wychodzące w jego imieniu podpisuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes oraz sekretarz lub skarbnik. Całym majątkiem towarzystwa zarządza zarząd, który corocznie składa rachunki komisji kontrolującej. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw potrzebne są podpisy dwu osób: prezesa i skarbnika lub upoważnionych przez zarząd osób.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

1. Prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą gminy kozy. 2. Upowszechnianie wiedzy o kozach. 3. Utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków kóz w społeczeństwie. 4. Troska o ich stan i ochronę.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Kontrolująca Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 598 SĄD OKRĘGOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ I CYWILNY - SEKCJA REJESTROWA