Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 8 stycznia 2010 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "OPOLSKIE-NADRENIA -PALATYNAT"

KRS

0000213423

REGON

160018823

Adres siedziby

Piastowska - Ostrówek 14 / 31, 45-082 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 lipca 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu ( w tym prezes lub wiceprezes) działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wzmacnianie i rozwój partnerskich stosunków między województwem opolskim a nadrenią-palatynatem, a w szczególności: 1) działanie wspierające na rzecz innych stowarzyszeń,organizacji i instytucji, zajmujących się partnerstwem miast, gmin i powiatów, 2) edukacja i aktywizacja różnych grup społecznych, w tym szczególnie środowisk młodzieżowych na terenie śląska opolskiego, 3)wspieranie spotkań w poszczególnych dziedzinach życia społeczno- gospodarczego i grupach zawodowych, a szczególnie wymian grup młodzieży.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór