Poprzednio

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ALUMINIUM

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 29 czerwca 2009 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ALUMINIUM W LIKWIDACJI

KRS

0000212137

REGON

311617406

Adres siedziby

Hutnicza 1, 62-510 Konin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 lipca 2004 r.

Rozwiązanie

26. 05. 2009r. - uchwała nr 1/2009 walnego zebrania

Cel działania

1. Stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych; 2. Propagowanie ekonomicznych, ekologicznych i technologicznych zalet aluminium jako surowca i materiału; 3. Rozwijanie współpracy między nauką, przemysłem oraz handlem dla usprawnienia wdrażania nowych osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych związanych z zastosowaniem aluminium; 4. Propagowanie osiągnięć i badań w zakresie stosowania wyrobów z aluminium oraz inspirowanie osiągnięć w tym zakresie; 5. Rozwój przemysłu aluminiowego w Polsce; 6. Propagowanie wzrostu konsumpcji aluminium w Polsce; 7. Tworzenie warunków dla prowadzenia przez członków stowarzyszenia działalności gospodarczej zgodnie z interesem gospodarki narodowej; 8. Kształtowanie zasad etyki i upowszechnianie postaw pozwalających na uzyskanie rangi partnera charakteryzującego się najwyższym stopniem zaufania w stosunkach gospodarczych; 9. Wykonywanie innych zadań.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski