Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,6 mln zł

2019 r.

16,7 mln zł

2015 r.

345,1 tys. zł

2014 r.

10 tys. zł

2013 r.

14,1 mln zł

2010 r.

568,7 zł

2010
2013
2014
2015
2019
2020
568,7 zł 14,1 mln zł 10 tys. zł 345,1 tys. zł 16,7 mln zł 4,6 mln zł