Nazwa pełna

FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI IM. PIOTRA KARLIŃSKIEGO

KRS

0000020975

NIP

8521132866

REGON

810419025

Adres siedziby

Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 / U2, 70-200 Szczecin, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 czerwca 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z gospodarki finansowej, jak czeki i inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych podpisuje dwóch członków zarządu. Do składania oświadczeń w imieniu fundacji i reprezentowania na zewnątrz upoważniany jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

Celem fundacji jest finansowanie rehabilitacji oraz leczenia osób z chorobami mięśni.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

35,7 tys. zł

2017 r.

118,8 tys. zł

2016 r.

121,5 tys. zł

2015 r.

103 tys. zł

2014 r.

74,8 tys. zł

2013 r.

70,9 tys. zł

2012 r.

40,7 tys. zł

2006 r.

749,8 zł

2006
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
749,8 zł 40,7 tys. zł 70,9 tys. zł 74,8 tys. zł 103 tys. zł 121,5 tys. zł 118,8 tys. zł 35,7 tys. zł
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 3582 SĄD REJONOWY DLA M.WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY