Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

553,5 tys. zł

2019 r.

4,7 tys. zł

2018 r.

135,3 tys. zł

2017 r.

605,4 tys. zł

2009 r.

557,8 zł

2009
2017
2018
2019
2020
557,8 zł 605,4 tys. zł 135,3 tys. zł 4,7 tys. zł 553,5 tys. zł