Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 8 czerwca 2006 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA JAWORZAŃSKA"

KRS

0000206877

REGON

072907882

Adres siedziby

Koralowa 559, 43-384 Jaworze, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 maja 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja łączna prezesa zarządu i członka zarządu albo dwóch członków zarządu

Cel działania

1. Promocja gminy jaworze w kraju i za granicą, 2. Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych, zdrowotnych i oświatowych w jaworzu, wspieranie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska naturalnego w jaworzu, 3. Wspieranie działań i współpraca w dziedzinach wymienionych w pkt 1, 2 i 3 w regionie podbeskidzia, 4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie dziedzin wymienionych w pkt 1, 2 i 3

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór