Poprzednio

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI KIGO

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 20 grudnia 2023 r.

Nazwa pełna

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI

KRS

0000206616

NIP

5262841909

REGON

015731580

Adres siedziby

Świętokrzyska 20 / 415, 00-002 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

14 maja 2004 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Cel działania

Podstawowym zadaniem izby jest reprezentacja i ochrona interesów członków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych oraz organizacji zagranicznych

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,8 tys. zł