Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

29 kwietnia 2019 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

1 czerwca 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »