STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000206194

Numer NIP

7342946681

Numer REGON

807990

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK ALBO OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE W GRANICACH UDZIELONYCH PISEMNIE PEŁNOMOCNICTW

ul. Kraszewskiego 142

33-380 Krynica-zdrój

Polska