Dane aktualne

Nazwa pełna

KRYNICKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 maja 2004 r.

KRS

0000206194

NIP

7342946681

REGON

000807990

Adres siedziby

Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie I kształtowanie zainteresowań fotografią artystyczną I fotoreportażem prasowym; 2. Instruktaż (zebrania szkoleniowe, prelekcje I poradnictwo); 3. Organizacja konkursów własnych, wystaw I plenerów fotograficznych oraz spotkań z wybitnymi fotografikami; 4. Udział w konkursach fotograficznych krajowych I zagranicznych; 5. Popularyzacja przez fotografię piękna oraz dorobku materialnego I kulturalnego uzdrowiska krynicy, jej okolic oraz miejscowości leżących w dolinie popradu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes I skarbnik albo osoby przez nich upoważnione w granicach udzielonych pisemnie pełnomocnictw

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A 32 SĄD WOJEWÓDZKI W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »