Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

146,5 tys. zł

2021 r.

535,4 tys. zł

2020 r.

5,1 mln zł

2019 r.

265,3 tys. zł

2018 r.

257,1 tys. zł

2017 r.

354,4 tys. zł

2015 r.

6,1 tys. zł

2014 r.

327,8 tys. zł

2013 r.

112 tys. zł

2010 r.

14 tys. zł

2009 r.

1,9 tys. zł

2006 r.

50 zł

2005 r.

680,6 zł

2005
2006
2009
2010
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
680,6 zł 50 zł 1,9 tys. zł 14 tys. zł 112 tys. zł 327,8 tys. zł 6,1 tys. zł 354,4 tys. zł 257,1 tys. zł 265,3 tys. zł 5,1 mln zł 535,4 tys. zł 146,5 tys. zł