Nazwa pełna

AMERIGO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W LIKWIDACJI

Forma prawna

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

KRS

0000190748

NIP

1070000543

REGON

015663447

Data rejestracji

28 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

31. 07. 2020, na podstawie uchwały nr 21 i 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 31 lipca 2020 roku w postaci aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza macieja ciszewskiego prowadzącego kancelarię notarialną w gdańsku przy ul. Targ drzewny 3/7 z dnia 31 lipca 2020 roku, rep. A nr 11900/2020

Finanse

Kapitał zakładowy

41,1 mln zł

Kapitał zapasowy

0 zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

3,1 tys. zł

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zasięg terytorialny

TOWARZYSTWO PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ZA GRANICĄ.

Dział ubezpieczeń objęty działalnością

DZIAŁ I - UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004