Nazwa pełna

AMERIGO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Forma prawna

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

KRS

0000190748

NIP

1070000543

REGON

015663447

Data rejestracji

28 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

41,1 mln zł

Kapitał zapasowy

0 zł

Status podatnika VAT

Czynny

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zasięg terytorialny

TOWARZYSTWO PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ZA GRANICĄ.

Dział ubezpieczeń objęty działalnością

DZIAŁ I - UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004