Nazwa pełna

SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK - KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000188703

NIP

5261356922

REGON

011991918

Data rejestracji

21 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Jasna 26, 00-054 Warszawa, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: samodzielnie partner zarządzający, każdorazowo dwaj członkowie komitetu zarządzającego działający łącznie oraz prokurenci spółki, zgodnie z treścią udzielonej prokury. Obecnie partnerem zarządzającym jest: robert gawałkiewicz. Obecnie w skład komitetu zarządzającego wchodzą: marcin olechowski; Rafał waszkiewicz; Sławomir łuczak.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 81 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHA 292 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002