Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 20 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

PRACODAWCY PRZEMYSŁU LEKKIEGO

KRS

0000018727

NIP

7270127671

REGON

471039891

Adres siedziby

Mickiewicza 29, 95-050 Konstantynów Łódzki, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

22 czerwca 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania związku na zewnątrz upoważnieni są: 1) działający łącznie dwaj członkowie zarządu, 2) członek zarządu i dyrektor biura, 3) pełnomocnicy związku upoważnieni przez dwóch członków zarządu, działający w granicach umocowania prawnego. Pisemne zobowiązania majątkowe związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i dyrektora biura związku o ile zobowiązania te przekraczają kwotę 3. 000 złotych. Zobowiązania poniżej tej kwoty wymagają podpisu jednego członka zarządu lub dyrektora biura.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

Podstawowym zadaniem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW DZIAŁ A NR 2 SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI, I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA