Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 29 czerwca 2018 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000187080

NIP

8291323231

REGON

730316330

Data rejestracji

13 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola, Polska

Cel działania

1. Stowarzyszenie ma na celu krzewienie miłości do zduńskiej woli, pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o mieście i jego przeszłości oraz bieżącej działalności wśród jego mieszkańców oraz poza zduńską wolą 2. Stowarzyszenie ma na celu pobudzanie zamiłowania do badań przeszłości zduńskiej woli, podnoszenie poziomu kulturalnego wśród mieszkańców, a także kultywowanie i upowszechnianie wiedzy o mieście i jego zasłużonych mieszkańcach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) do reprezentacji na zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie zarządu 2) oświadczenia woli w sprawach majątkowych składane są przez prezesa i skarbnika lub przez dwóch członków zarządu upoważnionych do tego uchwałą zarządu

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.TPZW.ZDUNSKAWOLA.PL

Adres e-mail

TPZW.ZDUNSKAWOLA@O2.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 11 SĄD OKRĘGOWY W SIERADZU