Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000187080

NIP

8291323231

REGON

730316330

Data rejestracji

13 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola, Polska

Cel działania

1. Stowarzyszenie ma na celu krzewienie miłości do zduńskiej woli, pielęgnowanie tradycji I upowszechnianie wiedzy o mieście I jego przeszłości oraz bieżącej działalności wśród jego mieszkańców oraz poza zduńską wolą 2. Stowarzyszenie ma na celu pobudzanie zamiłowania do badań przeszłości zduńskiej woli, podnoszenie poziomu kulturalnego wśród mieszkańców, a także kultywowanie I upowszechnianie wiedzy o mieście I jego zasłużonych mieszkańcach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) do reprezentacji na zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie zarządu 2) oświadczenia woli w sprawach majątkowych składane są przez prezesa I skarbnika lub przez dwóch członków zarządu upoważnionych do tego uchwałą zarządu

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.TPZW.ZDUNSKAWOLA.PL

Adres e-mail

TPZW.ZDUNSKAWOLA@O2.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 11 SĄD OKRĘGOWY W SIERADZU