Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 23 kwietnia 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NAUKOWA IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000181614

NIP

5252182262

REGON

016343673

Data rejestracji

28 listopada 2003 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, Polska

Cel działania

§6 statutu inicjowanie i wspieranie rozwoju badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ojczystych w epoce średniowiecza i wkładu polaków do kultutry i cywilizacji europejskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu z pełnomocnikiem w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5939 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY